Free HTML5 Bootstrap template
ท่านพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Northern Thailand Food Valley ภายใต้งาน Lanna Expo 2018 ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมบูธ "ลำลนา" และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
Free HTML5 Bootstrap template
ท่านพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และท่านจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมบูธ "ลำลนา"
Free HTML5 Bootstrap template
การเปิดกิจกรรม Northern Thailand Food Valley ภายใต้งาน Lanna Expo 2018
Free HTML5 Bootstrap template
การเปิดกิจกรรม Northern Thailand Food Valley ภายใต้งาน Lanna Expo 2018
Free HTML5 Bootstrap template
การเปิดกิจกรรม Northern Thailand Food Valley ภายใต้งาน Lanna Expo 2018
Free HTML5 Bootstrap template
อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการ Idea House โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ "ลำลนา" ได้ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า #เมื่อวันก่อน และได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบกล่องให้กับเรา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ